چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن )

نویسندگان: محمدمهدی سرگلزهی , عباسعلی ناصریان , محمود رضایی رکن آبادی , رضا ولی زاده , مریم آخوندزاده , علیرضا هروی موسوی , جنتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد آب مغناطیسی - تغذیه بزهای شیرده سانن

کلمات کلیدی

, کاربرد آب مغناطیسی , تغذیه بزهای شیرده سانن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018384,
author = {سرگلزهی, محمدمهدی and ناصریان, عباسعلی and محمود رضایی رکن آبادی and ولی زاده, رضا and آخوندزاده, مریم and هروی موسوی, علیرضا and جنتی},
title = {کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کاربرد آب مغناطیسی - تغذیه بزهای شیرده سانن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن
%A سرگلزهی, محمدمهدی
%A ناصریان, عباسعلی
%A محمود رضایی رکن آبادی
%A ولی زاده, رضا
%A آخوندزاده, مریم
%A هروی موسوی, علیرضا
%A جنتی
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]