چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه )

نویسندگان: مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , علیرضا کوچکی , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سه گونه شورزیست - Halocnemum strobilzceum - Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia

کلمات کلیدی

, سه گونه شورزیست - Halocnemum strobilzceum - Sedilitzia rosmarinus, Kochia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018385,
author = {محمودی ابیانه, مهدی and ولی زاده, رضا and کوچکی, علیرضا and ناصریان, عباسعلی and صلاحی, امین},
title = {مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سه گونه شورزیست - Halocnemum strobilzceum - Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه
%A محمودی ابیانه, مهدی
%A ولی زاده, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A صلاحی, امین
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]