اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( اثر کاربرد کود های بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف کود های بیولوژیک در یک نظام کشاورزی پایدار علاوه بر تولید کیفی و کمی مطلوب در گیاهان، سلامت محیط زیست را نیز تامین میکند. به منظور مطالعه اثر کود های الی بر شاخص های رشدی گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.) آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد........

کلمات کلیدی

, شاخص سطح برگ, تجمع ماده خشک, نیتروکسین, باکتری های حل کننده فسفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018390,
author = {امین غفوری, افسانه and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر کاربرد کود های بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.)},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، نیتروکسین، باکتری های حل کننده فسفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاربرد کود های بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.)
%A امین غفوری, افسانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]