اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کود های شیمیایی بر عملکرد گندم )

نویسندگان: سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کود های شیمیایی بر عملکرد گندم آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 14 تیمار به اجراء در امد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از ...........

کلمات کلیدی

, نیتروکسین, کود اوره, عملکرد دانه, کود های شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018394,
author = {بخشائی, سارا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کود های شیمیایی بر عملکرد گندم},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نیتروکسین، کود اوره، عملکرد دانه، کود های شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کود های شیمیایی بر عملکرد گندم
%A بخشائی, سارا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]