پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (1), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (65-84)

عنوان : ( راهبردهای کالبدی کنترل حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد سریع شهرنشینی همراه با افزایش مهاجرت‌های روستا- شهری در ایران بستر مساعدی برای شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای در پیرامون بافت فیزیکی شهرها فراهم نموده است به نحوی که پس از تجربه‌ی کلان شهرها، امروزه شهرهای متوسط کشور مانند سبزوار را با پیامدهای گوناگون خود تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله تلاش شد تا راهبردهای کالبدی که می تواند کنترل حاشیه‌نشینی را در این شهر در پی داشته‌ باشد، ارائه شود. یافته‌ها نشان داد که نواحی حاشیه‌ی شهر سبزوار با حضور مهاجران بیشتر روستایی در سالیان اخیر توسعه‌ی کالبدی شدیدی را تجربه نماید به نحوی که سطح کل بافت فیزیکی پنج هسته‌ی جمعیتی به حدود 130 هکتار برسد. با توجه به یافته‌ها، راهبردهایی مانند طرح اسکان مجدد و جابه‌جایی ناخواسته، طرح سامان‌دهی شبکه‌ی ارتباطی پیرامون شهر، طرح کمربند سبز پیرامون شهر، طرح ایجاد بانک زمین و شناسایی املاک رها شده و طرح ایجاد ستاد نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از بورس‌بازی زمین ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, حاشیه نشینی, بافت فیزیکی, اسکان مجدد, بانک زمین, کمربند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018443,
author = {عنابستانی, علی اکبر and زهرا عنابستانی},
title = {راهبردهای کالبدی کنترل حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {2228-5229},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {حاشیه نشینی، بافت فیزیکی، اسکان مجدد، بانک زمین، کمربند سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای کالبدی کنترل حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار
%A عنابستانی, علی اکبر
%A زهرا عنابستانی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2010

[Download]