نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2010-11-09

عنوان : ( بررسی عملکرد ابزارها، کنترل ضربه قوچ و کیفیت آب در خط انتقال آب گیسور- گناباد )

نویسندگان: مهدی نوری ابوذری , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق عوامل مرتبط با بروز اتفاقات خط انتقال گیسور-گناباد، مانند فشارهای دائمی و گذرا در خط انتقال، ابزار کنترل ضربه قوچ و شیرهای هوا، اثر خورندگی آب و شرایط محیطی بر خطوط لوله و کیفیت لوله ها بررسی شده است. به این منظور ابتدا ضمن تعیین نقاط حساس پروژه، سیستم انتقال آب در حالت ماندگار مدل می شود و سپس با ایجاد جریان گذرا در سیستم، نتایج حاصل از اندازه گیری محلی با نتایج عددی مقایسه می گردد. تاثیر شیرهای هوا در کنترل فشارهای گذرا با استفاده از مدل رایانه ای بررسی می شود. اثر خورندگی یا رسوب گذاری آب بر لوله ها با استفاده از نتایج آزمایشات آنالیز آب بررسی می شود و با توجه به کیفیت لوله ها، نوع شکست لوله ها بررسی می گردد. در نهایت با حصول اطمینان از عملکرد مناسب ابزار کنترل ضربه قوچ و با توجه به نوع شکست لوله ها مشخص می شود کیفیت پایین لوله های به کار رفته در این پروژه، ناهمگونی جنس و ضخامت کم آن ها اصلی ترین علت بروز اتفاقات در این خط انتقال می باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: اتفاقات خطوط انتقال آب, ضربه قوچ, شیر هوا, شکست لوله, خط انتقال آبرسانی گیسور-گناباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018445,
author = {نوری ابوذری, مهدی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی عملکرد ابزارها، کنترل ضربه قوچ و کیفیت آب در خط انتقال آب گیسور- گناباد},
booktitle = {نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: اتفاقات خطوط انتقال آب، ضربه قوچ، شیر هوا، شکست لوله، خط انتقال آبرسانی گیسور-گناباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد ابزارها، کنترل ضربه قوچ و کیفیت آب در خط انتقال آب گیسور- گناباد
%A نوری ابوذری, مهدی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2010

[Download]