چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2010-10-30

عنوان : ( رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن )

نویسندگان: آرمین بوستانی , محمدرضا اکبرزاده , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن

کلمات کلیدی

, روش‌های آبیاری, پساب, تصفیه بیولوژیکی, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018457,
author = {آرمین بوستانی and اکبرزاده, محمدرضا and انصاری, حسین},
title = {رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن},
booktitle = {چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش‌های آبیاری، پساب، تصفیه بیولوژیکی، مدیریت مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن
%A آرمین بوستانی
%A اکبرزاده, محمدرضا
%A انصاری, حسین
%J چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2010

[Download]