اولین همایش فناوری های نوین غذائی , 2010-05-26

عنوان : ( تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده )

نویسندگان: هادی مهدویان مهر , ناصر صداقت , حامد مهدویان مهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تولید برخی مواد غذایی، با توجه به روش تولید، محصولات بعد از بسته بندی تحت تاثیر فرآیندهای حرارتی و غیر حرارتی به منظور ایمن سازی قرار می گیرند. علاوه بر این برخی از محصولات غذایی نیاز به یک مرحله گرم کردن قبل از مصرف دارند. امروزه بسته بندی های پلاستیکی به دلیل هزینه پائین تولید و سایر ویژگیها، کاربرد بسیاری در بسته بندی مواد غذایی دارند. لذا مقاومت حرارتی مواد پلاستیکی در بسته بندی اینگونه فرآورده ها بسیار حائذ اهمیت است. فرآیندهای حرارتی سبب تغییر در نفوذ پذیری و سایر خصوصیات ممانعت کتتدگی بسته بندی می شود، لذا آگاهی از تاثیرات هر یک از فرآیندهای حرارتی و غیر حرارتی بر ویژگیهای بسته بندی به منظور انتخاب یک بسته بندی مناسب بسیار ضروری است. با توجه به اینکه آروما مواد غذایی، فاکتور اساسی در پذیرش مشتری محسوب می شود، بنابراین در این بررسی تاثیر فرآیندهای حرارتی و غیر حرارتی مانند اتوکلاو، فشار بالا، اشعه دهی و مایکرویو بر میزان جذب آروما توسط مواد بسته بندی و همچنین بد طعمی در اثر مهاجرت مواد بکار رفته در بسته بندی آورده شده است.

کلمات کلیدی

, مهاجرت, آروما, بسته بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018463,
author = {مهدویان مهر, هادی and صداقت, ناصر and حامد مهدویان مهر},
title = {تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده},
booktitle = {اولین همایش فناوری های نوین غذائی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {مهاجرت; آروما;بسته بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده
%A مهدویان مهر, هادی
%A صداقت, ناصر
%A حامد مهدویان مهر
%J اولین همایش فناوری های نوین غذائی
%D 2010

[Download]