اولین همایش فناوری های نوین غذائی , 2010-05-26

عنوان : ( مروری بر روش های اندازه گیری جذب آروما و مهاجرت مواد بسته بندی در فرآورده های غذایی )

نویسندگان: هادی مهدویان مهر , ناصر صداقت , حامد مهدویان مهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکنشهای بین مواد بسته بندی غیر خنثی مانند پلیمرهای پلاستیکی و مواد غذایی بسته بندی شده، می تواند سبب تغییر در توازن ترکیبات آرومایی مختلف ماده غذایی و نهایتاً کاهش خوش طعمی محصول گردد. جذب ترکیبات آرومایی در اثر تماس ماده غذایی با پلیمر یکی از این واکنش ها است. این جذب می تواند با انتشار از طریق مواد بسته بندی همراه گردد و در مراحل بعدی سبب از دست رفتن آروما و خارج شدن آن از بسته بندی گردد. مهاجرت مواد بسته بندی به داخل مواد غذایی بسته بندی شده واکنشی دیگر از این دسته واکنش هاست. با توجه به اینکه آروما یک محصول غذایی، فاکتوری اساسی در پذیرش مشتری محسوب می شود. لذا آگاهی از روشهای تجزیه ای به منظور انتخاب یک روش مناسب و کارآمد بسیار ضروری می باشد. در این مطالعه تکنیکهای مختلف اندازه گیری تخریب آروما شامل روشهای کروماتوگرافی، اسپکتروفتومتری و سایر روشها مانند روشهای فعال سازی نوترون، اندازه گیری وزن تحت خلاء، روش الکترود اکسیژن، همچنین تلفیق این روشها و دیگر جنبه های مربوطه به آن را بررسی می کنیم.

کلمات کلیدی

, ظروف پلاستیکی, تخریب آروما, روشهای تجزیه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018465,
author = {مهدویان مهر, هادی and صداقت, ناصر and حامد مهدویان مهر},
title = {مروری بر روش های اندازه گیری جذب آروما و مهاجرت مواد بسته بندی در فرآورده های غذایی},
booktitle = {اولین همایش فناوری های نوین غذائی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {ظروف پلاستیکی، تخریب آروما، روشهای تجزیه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر روش های اندازه گیری جذب آروما و مهاجرت مواد بسته بندی در فرآورده های غذایی
%A مهدویان مهر, هادی
%A صداقت, ناصر
%A حامد مهدویان مهر
%J اولین همایش فناوری های نوین غذائی
%D 2010

[Download]