شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی )

نویسندگان: مژگان رشیدترانلو , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی مورفومتریکی 50 نمونه از پنج گونه M. farinosa ، M. chenopodiifolia ، M. alyssifolia ، M. afghanica و M. revoluta متعلق به جنس Matthiola (در خراسان) ، 19 صفت ریخت شناسی (رویشی و زایشی ) انتخاب شد . در تجزیه و تحلیل تک متغیره t-test صفات بکار برده شده بطور معنی داری باعث جدایی و تفکیک نمونه های مورد مطالعه شده است . در تجزیه و تحلیل چند متغیره مولفه اصلی (PCA) نمونه ها در دو گروه عمده قرار گرفتند . صفاتی مانند بریدگیهای حاشیه برگ ، طول خورجین ، عرض خورجین ، طول دمگل ، طول پایک خورجین ، نوع گیاه ، طول برگ ، عرض برگ ، طول گیاه ، قطر ساقه ، تراکم کرک روی سطح فوقانی برگ و تراکم کرک روی سطح تحتانی برگ برخی از نمونه های متعلق به گونه های M. afghanica، M.alyssifolia ، M. farinosa و M. chenopodiifolia و صفات شکل برگ ، وجود کرک روی ساقه ، رنگ کاسبرک ، رنگ گلبرگ ، نوع برگها ، انشعاب گیاه و نوع ساقه برخی دیگر از نمونه های متعلق به گونه های M. farinosa ، M. chenopodiifolia ، M. afghanica تمام نمونه های گونه M. revoluta را در گروه دیگر قرار داد . بنظر می رسد برای جدا کردن گونه ها به صفات بیشتر نیاز می باشد و احتمالاً حضور افراد متعلق به یک گونه در بین گونه های دیگر ناشی از هیبرید بودن برخی نمونه ها می باشد .

کلمات کلیدی

, صفات ریخت شناسی , خراسان ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018475,
author = {رشیدترانلو, مژگان and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل and معماریانی, فرشید and جوهرچی, محمدرضا},
title = {بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {صفات ریخت شناسی ، خراسان ، Matthiola},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی
%A رشیدترانلو, مژگان
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%A معماریانی, فرشید
%A جوهرچی, محمدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]