چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( تحلیل آماری طول و ارتباط بین طول و جابجایی گسل ها در توده تونالیتی درخت بید،غرب مشهد )

نویسندگان: حسین علیزاده , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسل ها در توده تونالیتی درخت بید به عنوان یک جامعه آماری جهت بررسی طول و مورد تحلیل قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, توده تونالیتی درخت بید, طول گسل , جابجایی, بیشینه گسل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018502,
author = {حسین علیزاده and رحیمی, بهنام},
title = {تحلیل آماری طول و ارتباط بین طول و جابجایی گسل ها در توده تونالیتی درخت بید،غرب مشهد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توده تونالیتی درخت بید-طول گسل -جابجایی-بیشینه گسل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل آماری طول و ارتباط بین طول و جابجایی گسل ها در توده تونالیتی درخت بید،غرب مشهد
%A حسین علیزاده
%A رحیمی, بهنام
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]