پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی , 2010-11-01

عنوان : ( اهمیت تصحیح و شرح جدید تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به اهمیت تصحیح نوین تاریخ بیهقی و نکات کلیدی ئ واساسی تصحیح متن، توضیحات، تعلیقات و فهارس این چاپ پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, تصحیح, تعلیق,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018511,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {اهمیت تصحیح و شرح جدید تاریخ بیهقی},
booktitle = {پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی},
year = {2010},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {تاریخ بیهقی- تصحیح- تعلیق- توضیح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت تصحیح و شرح جدید تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی
%D 2010

[Download]