کنرانس بین‌المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی , 2005-09-29

عنوان : ( نقش گسل درونه در استقرار سکونتگاههای انسانی منطقه کاشمر و پیامدهای آن )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استقرار سکونتگاههای انسانی از گذشته های دور ناشی از دسترسی به دو عامل آب و زمین جهت بهره برداری بوده است . بنابراین در مناطق خشک و نیمه خشک و بویژه کشور ایران شاهد شکل گیری سکونتگاههای انسانی به تبعیت از این دو عامل و حتی پاره ای از اندیشمندان از تمدنهای هیدرولیک در منطقه خاورمیانه یاد می کنند.گسلها در مناطق خشک و نیمه خشک محل بالا آمدگی آب زیرزمینی و نقطه تلاقی توده سخت زیرین با سطح زمین است، بنابراین در حاشیه گسلها منابع آب به فراوانی در دسترس می باشد. در نتیجه بسیاری از سکونتگاههای انسانی برای دسترسی به این منابع آب در حواشی و مناطق مجاور گسلها استقرار یافته اند. گسل بزرگ درونه با طول حدود 700کیلومتر از نایین شروع و پس از عبور از شرق ایران به خاک افغانستان وارد می شود، این گسل در نواحی شرقی روند شرقی- غربی و در غرب روند شمالی- جنوبی به خود می گیرد. بر اساس بررسیهای انجام شده با وجود این که گسل درونه از گسلهای فعال ایران محسوب شده و زلزله های مخربی را در منطقه ایجاد کرده است، در منطقه کاشمر بیش از 80درصد سکونتگاهها در حواشی و یا مناطق مجاور این گسل استقرار یافته اند. بنابراین برای جلوگیری از پیامدهای حرکات زمین در مناطق گسلی که با زلزله و دیگر حرکات ژئومرفیک همراه است، راهکارهایی از فبیل جابجایی سکونتگاههای کم جمعیت، مقاوم سازی ساختمانها، تعیین حریم برای گسل و ... پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, گسل درونه, سکونتگاه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018519,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {نقش گسل درونه در استقرار سکونتگاههای انسانی منطقه کاشمر و پیامدهای آن},
booktitle = {کنرانس بین‌المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی},
year = {2005},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {گسل درونه، سکونتگاه، کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش گسل درونه در استقرار سکونتگاههای انسانی منطقه کاشمر و پیامدهای آن
%A عنابستانی, علی اکبر
%J کنرانس بین‌المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی
%D 2005

[Download]