ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران، , 1997-08-25

عنوان : ( آناتومی اجزاء گیاهی علوفه ای در ارتباط با ارزش هضمی آنها )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور درک بهتر ارتباط بین آناتومی کمی (در صد بافتهای مختلف گیاهی و ضخامت دیواره های سلولی) خصوصیات شیمیایی و قابلیت هضم (نمونه های یک میلیمتری و یک سانتیمتری) ...................

کلمات کلیدی

, فستوکا, ذرت علوفه ای, یونجه, ارزش غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018538,
author = {رضوانی مقدم, پرویز},
title = {آناتومی اجزاء گیاهی علوفه ای در ارتباط با ارزش هضمی آنها},
booktitle = {ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران،},
year = {1997},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {فستوکا، ذرت علوفه ای، یونجه، ارزش غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آناتومی اجزاء گیاهی علوفه ای در ارتباط با ارزش هضمی آنها
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران،
%D 1997

[Download]