پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 1998-08-31

عنوان : ( آناتومی گیاهی و ارتباط آن با ارزش غذایی گیاهان علوفه ای )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضخامت دیواره های سلولی گیاهان علوفه ای و قابلیت دسترسی میکروبهای شکمبه به دیواره های سلولی از مهمتریت عوامل تعیین کننده مقدار و وسعت هضم گیاهان علوفه ای.................

کلمات کلیدی

, گیاهان علوفه ای, دیواره های سلولی نازک, دیواره های سلولی ضخیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018540,
author = {رضوانی مقدم, پرویز},
title = {آناتومی گیاهی و ارتباط آن با ارزش غذایی گیاهان علوفه ای},
booktitle = {پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {1998},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گیاهان علوفه ای، دیواره های سلولی نازک، دیواره های سلولی ضخیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آناتومی گیاهی و ارتباط آن با ارزش غذایی گیاهان علوفه ای
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 1998

[Download]