هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2004-08-24

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و مقادیر بذر بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه )

نویسندگان: محمدرضا اصغری پورچمن , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و خصوصیات رشدی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) آزمایشی در سال زراعی 81-80 در مزرعه تحقیفاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجراء شد.........

کلمات کلیدی

, موسیلاژ, عملکرد بیولوژیکی, عملکرد دانه, ارتفاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018541,
author = {محمدرضا اصغری پورچمن and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثر تاریخ کاشت و مقادیر بذر بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2004},
location = {رشت, ايران},
keywords = {موسیلاژ، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، ارتفاع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تاریخ کاشت و مقادیر بذر بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه
%A محمدرضا اصغری پورچمن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2004

[Download]