هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2004-08-24

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه ذرت شیرین در منطقه گرگان )

نویسندگان: حسن امیری , پرویز رضوانی مقدم , حسن مختار پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه و بررسی بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته ذرت شیرین و تاثیر آن بر عملکرد دانه آزمایشی در تابستان 1381 در مزرعه نمونه گرگان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح واقع در کیلومتر 42 جاده.............

کلمات کلیدی

, شاحص سطح برگ, سرعت رشد محصول, عملکرد دانه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018542,
author = {حسن امیری and رضوانی مقدم, پرویز and حسن مختار پور},
title = {اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه ذرت شیرین در منطقه گرگان},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2004},
location = {رشت, ايران},
keywords = {شاحص سطح برگ، سرعت رشد محصول، عملکرد دانه،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه ذرت شیرین در منطقه گرگان
%A حسن امیری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حسن مختار پور
%J هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2004

[Download]