هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-24

عنوان : ( مطالعه آنالیز های رشد گیاه ماش (Vigna radiatia) در تراکم های مختلف گیاهی )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماش گیاهی است از تیره نخود (Fabaceae) تابستانه، با طول دوره رشد کوتاه و ایده ال برای منتطق خشک ویا مناطقی که از طول فصل رشد کوتاهی برخوردار هستندو هدف از این بررسی مطالعه آنالیزهای رشد گیاه ماش در پاسخ به تراکم های مختلف کیاهی..............

کلمات کلیدی

, ماش, انابیز های رشد, تراکم و فواصل ردیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018543,
author = {رضوانی مقدم, پرویز},
title = {مطالعه آنالیز های رشد گیاه ماش (Vigna radiatia) در تراکم های مختلف گیاهی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماش، انابیز های رشد، تراکم و فواصل ردیف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آنالیز های رشد گیاه ماش (Vigna radiatia) در تراکم های مختلف گیاهی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2002

[Download]