هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-24

عنوان : ( اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) )

نویسندگان: فرزاد نجفی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاه دارویی اسفرزه آزمایشی طراحی شد. رژیم های مختلف آبیاری شامل 4 فاصله آبیاری 7، 14، 21 و 28 روز بودند که اثر آنها بر بر فاکتور تورم، میزان موسیلاژ، وزن هزار دانه...............

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, اسفرزه, خصوصیات کیفی, آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018544,
author = {نجفی, فرزاد and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گیاه دارویی، اسفرزه، خصوصیات کیفی، آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)
%A نجفی, فرزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2002

[Download]