ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-27

عنوان : ( بررسی اثر مراحل مختلف برداشت بر ارزش غذایی ، عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارزش غذایی و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت بود. در تولید گیاهان علوفه ای ؛ علاوه بر ماده خشک ؛ ارزش غذایی علوفه....................

کلمات کلیدی

, ارزش غذایی؛ سورگوم علوفه ای, مراحل برداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018572,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر مراحل مختلف برداشت بر ارزش غذایی ، عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای},
booktitle = {ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2000},
location = {مازندران-بابلسر, ايران},
keywords = {ارزش غذایی؛ سورگوم علوفه ای، مراحل برداشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مراحل مختلف برداشت بر ارزش غذایی ، عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2000

[Download]