دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه تبریز, دوره (13), شماره (26), سال (2010-7) , صفحات (185-203)

عنوان : ( واپسین تاشهای زرتشتیان ایران در برابر پیشروی اسلام )

نویسندگان: حمیده نخعی راد , هادی وکیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از ورود اسلام به ایران زرتشتیان ایران واکنشهای مختلفی نشان دادند.مهاجرت،فشار بر نومسلمانان،همسازی وهماهنگ کردناندیشه ها با شرایط جدید از جمله این واکنشها بود.

کلمات کلیدی

, اسلام, ایران, زرتشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018573,
author = {نخعی راد, حمیده and وکیلی, هادی},
title = {واپسین تاشهای زرتشتیان ایران در برابر پیشروی اسلام},
journal = {دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه تبریز},
year = {2010},
volume = {13},
number = {26},
month = {July},
issn = {2008-806X},
pages = {185--203},
numpages = {18},
keywords = {اسلام،ایران،زرتشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واپسین تاشهای زرتشتیان ایران در برابر پیشروی اسلام
%A نخعی راد, حمیده
%A وکیلی, هادی
%J دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه تبریز
%@ 2008-806X
%D 2010

[Download]