بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( توزیع بهینه یکپارچه در سیستم‌های انرژی چند حاملی با حضور عنصر ذخیره‌کننده )

نویسندگان: ابوالفضل قاسمی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , مهدی صمدی بی نیازی , مهدی ظریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از پیشنهادات ارائه شده برای برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های انرژی در آینده استفاده از سیستم‌های انرژی چند حاملی به‌ صورت یکپارچه می‌باشد. در این سیستم‌ها انرژی‌های مختلف می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند. منظور از همکاری بین انرژی‌ها، امکان تبدیل آنها به فرم‌های دیگر و یا ذخیره‌سازی می‌باشد. این همکاری بین انرژی‌ها از طریق واحدی بنام هاب انرژی صورت می‌گیرد. استفاده از این واحد، قابلیت مدیریت و بهینه‌سازی در سیستم‌های انرژی را افزایش می‌دهد. با توجه به اهمیت ذخیره‌سازی در سیستم‌های انرژی، این مقاله به توزیع بهینه انرژی با در نظر گرفتن تجهیز ذخیره‌کننده به عنوان یکی از عناصر هاب انرژی پرداخته است. نتایج شبیه‌سازی آن بر روی یک هاب نمونه ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, بهره‌برداری یکپارچه , هاب انرژی , توزیع بهینه, شبکه انرژی چندبرداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018581,
author = {قاسمی, ابوالفضل and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and صمدی بی نیازی, مهدی and ظریف, مهدی},
title = {توزیع بهینه یکپارچه در سیستم‌های انرژی چند حاملی با حضور عنصر ذخیره‌کننده},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهره‌برداری یکپارچه ، هاب انرژی ، توزیع بهینه، شبکه انرژی چندبرداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع بهینه یکپارچه در سیستم‌های انرژی چند حاملی با حضور عنصر ذخیره‌کننده
%A قاسمی, ابوالفضل
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A ظریف, مهدی
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]