بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان در خصوص دیماند منعطف از دیدگاه مشترکین پر مصرف )

نویسندگان: مهدی ظریف , مهدی صمدی بی نیازی , امیر بشیان , مصطفی فراشباشی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , مصطفی رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده- در سالهای اخیر برنامه های مدیریت مصرف مورد توجه فراوان واقع شده اند. بهره برداری کارا و بهینه از بازار برق بستگی به تعامل مناسب تولید و مصرف دارد و مدیریت بار یکی از راههای ایجاد تعادل بین تولید و مصرف می باشد. طرح -دیماند منعطف-، طرح جدید پیشنهادی برق منطقه ای خراسان، در راستای برنامه های مدیریت مصرف می باشد. با پذیرفتن این طرح، مشترک می تواند دیماند قراردادی و در نتیجه بهای دیماند را، بدون خدشه دار شدن عملکرد عادی خود، کاهش دهد. اجرای موفق طرح دیماند منعطف، برای اپراتور سیستم مزایای کاهش پیک و برای مشتریان، منافع اقتصادی را به همراه دارد. در این مقاله چگونگی اجرای طرح دیماند منعطف برای مشترکین صنعتی (به طور خاص یک کارخانه سیمان) بررسی و مزایای اقتصادی آن، تشریح شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، اجرای مناسب طرح دیماند منعطف، علاوه بر کاهش پیک شبکه، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه انرژی مشترک بدنبال دارد. با بررسیهای کارشناسی بیشتر، طرح دیماند منعطف بعنوان یک طرح کاملاً عملی و سودمند در سراسر کشور قابل اجرا خواهد بود.

کلمات کلیدی

, مدیریت مصرف, دیماند منعطف, بهای دیماند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018584,
author = {ظریف, مهدی and صمدی بی نیازی, مهدی and بشیان, امیر and مصطفی فراشباشی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and مصطفی رجبی مشهدی},
title = {بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان در خصوص دیماند منعطف از دیدگاه مشترکین پر مصرف},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت مصرف، دیماند منعطف، بهای دیماند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان در خصوص دیماند منعطف از دیدگاه مشترکین پر مصرف
%A ظریف, مهدی
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A بشیان, امیر
%A مصطفی فراشباشی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A مصطفی رجبی مشهدی
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]