اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب , 2001-10-25

عنوان : ( بررسی اثرات آب آبیاری حاصل از فاضلاب های خانگی تصفیه شده بر کیفیت و کمیت محصول ارزن علوفه ای )

نویسندگان: حمید برکی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آبیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده و زمانهای مختلف برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ارزن علوفه ای ، کیفیت خاک همچنین تعیین پیامد های سوء بهداشتی احتمالی، دو آزمایش اسپلیت پلات با چهار تکرار.................

کلمات کلیدی

, فاضلاب شهری, ارزن علوفه ای, عملکرد, در صد پروتئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018588,
author = {حمید برکی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی اثرات آب آبیاری حاصل از فاضلاب های خانگی تصفیه شده بر کیفیت و کمیت محصول ارزن علوفه ای},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب},
year = {2001},
location = {زابل, ايران},
keywords = {فاضلاب شهری، ارزن علوفه ای، عملکرد، در صد پروتئین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات آب آبیاری حاصل از فاضلاب های خانگی تصفیه شده بر کیفیت و کمیت محصول ارزن علوفه ای
%A حمید برکی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
%D 2001

[Download]