بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری )

نویسندگان: مهدی صمدی بی نیازی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال از مسائل بسیار مهم در برنامه ریزی سیستمهای قدرت است. فرایند یافتن طرح توسعه بهینه، غالباً به یک مسأله بهینه سازی غیرخطی، غیر محدب، آمیخته با متغیرهای صحیح و در ابعاد بزرگ می شود. تا به حال روشهای بسیار متنوعی برای حل این مسئله ارائه شده است. با این حال، تحقیقات برای یافتن الگوریتم های بهتر همچنان ادامه دارد. در این مقاله از روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال استفاده شده که به الگوریتم رقابت استعماری موسوم است. الگوریتم رقابت استعماری یکی از جدیدترین الگوریتم های بهینه سازی تکاملی است که در سال 2007 برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته معرفی شده است. در تکنیک پیشنهادی این مقاله، الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال (شامل متغیرهای گسسته)، توسعه داده شده است. نتایج شبیه سازی بر روی شبکه 24 باسه استاندارد IEEE ،کارایی بالا و همچنین سرعت همگرایی بیشتر الگوریتم پیشنهادی را در مقایسه با روشهای معمول نظیر الگوریتم ژنتیک، بخوبی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, توسعه شبکه انتقال, الگوریتم رقابت استعماری, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018591,
author = {صمدی بی نیازی, مهدی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه شبکه انتقال، الگوریتم رقابت استعماری، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]