همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی , 2005-09-17

عنوان : ( بررسی اثر تاریخ مختلف کاشت و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی زنیان )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , زینت برومند رضازاده , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیکی زنیان؛ تحقیقی در سال زراعی 83-82 با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی شامل 16 تیمار و سه تکرار اجراء شد. ......................

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, تراکم بوته, زنیان ؛ خصوصیات مورفولوژیک, زنیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018597,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and برومند رضازاده, زینت and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {بررسی اثر تاریخ مختلف کاشت و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی زنیان},
booktitle = {همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاریخ کاشت،تراکم بوته، زنیان ؛ خصوصیات مورفولوژیک،زنیان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تاریخ مختلف کاشت و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی زنیان
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A برومند رضازاده, زینت
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی
%D 2005

[Download]