اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22

عنوان : ( شیوه های نو در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان )

نویسندگان: مهدخت پورخالقی چترودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش فارسی - غیر فارسی زبانان - آموزش مدرن - تفکر انتقادی

کلمات کلیدی

, آموزش فارسی , غیر فارسی زبانان , آموزش مدرن , تفکر انتقادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018608,
author = {پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {شیوه های نو در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان},
booktitle = {اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش فارسی - غیر فارسی زبانان - آموزش مدرن - تفکر انتقادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیوه های نو در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی
%D 2010

[Download]