نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , احمد پارسانیا , علی اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق جریان لزج آشفته غیر قابل تراکم در اطراف یک بالواره متقارن با استفاده از الگوریتم فشار مبنا توسط یک روش عددی حجم محدود با استفاده از یک تکنیک مرتبه بالا بر مبنای متغیرهای بی بعد شده حل و تاثیر فاصله بالواره و زاویه حمله با در نظر گرفتن اثر خمیدگی وتر بالواره بر روی ضرایب آیرودینامیکی بررسی شده و نتایج با داده های تجربی مقایسه و ارزیابی گردیده است. برای بررسی تأثیر خمیدگی وتر، مقاطع NACA0015، NACA2415 و NACA4415 با هم مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی

, بالواره , نزدیک زمین, الگوریتم فشار مبنا, متغیرهای بی بعد شده – اثر خمیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018624,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and پارسانیا, احمد and اسماعیلی, علی},
title = {بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بالواره - نزدیک زمین- الگوریتم فشار مبنا- متغیرهای بی بعد شده – اثر خمیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A پارسانیا, احمد
%A اسماعیلی, علی
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]