یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران , 2009-05-12

عنوان : ( بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنج Cu-30Zn-1Sn )

نویسندگان: یوسف تبریزی میاندوآب , علی داودی , محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی برنج ....

کلمات کلیدی

, عملیات حرارتی, رویین شدن, خوردگی حفره ای, یون کلراید, آلیاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018625,
author = {تبریزی میاندوآب, یوسف and علی داودی and مؤید, محمدهادی},
title = {بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنج Cu-30Zn-1Sn},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {عملیات حرارتی- رویین شدن- خوردگی حفره ای- یون کلراید- آلیاژ برنج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنج Cu-30Zn-1Sn
%A تبریزی میاندوآب, یوسف
%A علی داودی
%A مؤید, محمدهادی
%J یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
%D 2009

[Download]