چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی ریزساختار و مورفولوژی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی نوری و الکترونی )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید , اکرم صالحی , سمانه سفیدمو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تحقیقات فراوانی که انجام شده است ، مکانیزم های بسیار متعدد و متنوعی در ارتباط با تشکیل گرافیت ها در چدنها و به ویژه گرافیت های کروی ارائه شده است. در این تحقیق با ریخته گری چدن نشکن در قالب پله ای شکل تاثیر مقاطع مختلف بر اندازه ، شکل ، نحوه توزیع و ساختار درونی گرافیت ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ تونلی روبشی(STM ) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) بررسی ، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که با تغییر سطح مقطع و به عبارتی با تغییر سرعت سرد کردن تغییرات جدی در همه این پارامترها ایجاد می شود.

کلمات کلیدی

, چدن نشکن, ریزساختار, میکروسکوپی الکترونی, گرافیت کروی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018628,
author = {کیانی رشید, علیرضا and صالحی, اکرم and سفیدمو, سمانه},
title = {بررسی ریزساختار و مورفولوژی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی نوری و الکترونی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {چدن نشکن، ریزساختار، میکروسکوپی الکترونی، گرافیت کروی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزساختار و مورفولوژی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی نوری و الکترونی
%A کیانی رشید, علیرضا
%A صالحی, اکرم
%A سفیدمو, سمانه
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]