اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2010-05-15

عنوان : ( تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , افسانه عبدلی , روزیتا ابوترابی , محمدشریف طاهرپور , محمد حسن ابراهیمی دهشیری , بیژن بابایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران

کلمات کلیدی

فلسفه تعلیم و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018653,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and عبدلی, افسانه and ابوترابی, روزیتا and طاهرپور, محمدشریف and ابراهیمی دهشیری, محمد حسن and بابایی, بیژن},
title = {تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فلسفه تعلیم و تربیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A عبدلی, افسانه
%A ابوترابی, روزیتا
%A طاهرپور, محمدشریف
%A ابراهیمی دهشیری, محمد حسن
%A بابایی, بیژن
%J اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران
%D 2010

[Download]