اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2010-05-15

عنوان : ( بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , روزیتا ابوترابی , محمد حسن ابراهیمی دهشیری , افسانه عبدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت

کلمات کلیدی

فلسفه تعلیم و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018654,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and ابوترابی, روزیتا and ابراهیمی دهشیری, محمد حسن and عبدلی, افسانه},
title = {بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت},
booktitle = {اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فلسفه تعلیم و تربیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A ابوترابی, روزیتا
%A ابراهیمی دهشیری, محمد حسن
%A عبدلی, افسانه
%J اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران
%D 2010

[Download]