بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال )

نویسندگان: مرضیه نقدی , جواد ساده , مجید یزدانی , مهدی نقدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال

کلمات کلیدی

مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018668,
author = {نقدی, مرضیه and ساده, جواد and مجید یزدانی and مهدی نقدی},
title = {مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال
%A نقدی, مرضیه
%A ساده, جواد
%A مجید یزدانی
%A مهدی نقدی
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]