اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22

عنوان : ( بررسی علل زبانشناختی و فرا زبانی ترجمه های مجدد مطالعه موردی: مزرعه حیوانات جورج اورول )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ترجمه در هر دوره ای تحت شرایط خاص حاکم بر آن جامعه انجام می پذیرد و مستلزم داشتن آگاهی مترجم از فرهنگ جامعه و علوم مختلف است. علاوه بر داشتن ویژگی فوق مترجم بایستی بتواند با استفاده از دانش زبانی معنا را از یک زبان به زبان دیگر انتقال بدهد. قبل از انقلاب اسلامی، تاکید بر فارسی کردن آثار بود، اما پس از انقلاب ، همراه با تغییرات زبان فارسی، کیفیت ترجمه ها و حجم آنها نسبت به دوره های قبل از انقلاب تغییر یافته و برخی مترجمان دست به ترجمه مجدد آثار دوره های قبل از انقلاب زده اند، بطوریکه می توان دهها ترجمه را از برخی آثار مشاهده کرد. این مقاله دارای سه مبحث می باشد. در قسمت اول تحت عنوان مقدمه، به بحث ترجمه، دوره های مختلف ترجمه و سابقه ترجمه در ایران خواهد پرداخت. در بخش دوم مقاله تحت عنوان بحث و بررسی، علل زبانشناختی و فرا زبانی ترجمه های مجدد مزرعه حیوانات اورول بررسی خواهند شد. بخش پایانی این مقاله، نتیجه گیری از بحث های مطرح شده می باشد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: زبانشناسی, علل فرا زبانی, ترجمه های مجدد, اورول, مزرعه حیوانات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018675,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and الهه فدائی},
title = {بررسی علل زبانشناختی و فرا زبانی ترجمه های مجدد مطالعه موردی: مزرعه حیوانات جورج اورول},
booktitle = {اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: زبانشناسی، علل فرا زبانی، ترجمه های مجدد، اورول، مزرعه حیوانات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل زبانشناختی و فرا زبانی ترجمه های مجدد مطالعه موردی: مزرعه حیوانات جورج اورول
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A الهه فدائی
%J اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی
%D 2010

[Download]