همایش ملی مطالعات ترجمه , 2010-06-12

عنوان : ( ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی , رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زبان یکی از ابزارهای اصلی برقراری ارتباط بین ملل مختلف از دیرباز تا کنون بوده است که به اشکال متفاوتی نمود پیدا کرده و در هر دوره ای با توجه به تغییر دیدگاهها و نیازهای جوامع مختلف، دستخوش تحولات گسترده ای شده است. زبان فارسی نیز از این دگرگونی ها مستثنی نبوده و همواره تغییرات فراوانی را تجربه کرده است. علاوه بر این، تحولات فرازبانی نیز که تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوره صورت می گیرد بر روند ترجمه تاثیر گذار بوده است. مقاله حاضر دارای سه بخش می باشد. در بخش اول، سیر تحول زبان فارسی و ترجمه در ایران در دوره های مختلف قبل از انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب و حوالی انقلاب مطرح می شود. در قسمت دوم، ترجمه های رمان های جورج اورول بر مبنای مولفه های زبانی و فرا زبانی مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش آخر، نتایج بدست آمده از بررسی حاضر ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: تحولات زبانی, ترجمه, مولفه های زبانی, مولفه های فرازبانی, جورج اورول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018677,
author = {هاشمی, محمدرضا and عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and الهه فدائی},
title = {ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول},
booktitle = {همایش ملی مطالعات ترجمه},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {کلیدواژه ها: تحولات زبانی، ترجمه، مولفه های زبانی، مولفه های فرازبانی، جورج اورول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول
%A هاشمی, محمدرضا
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A الهه فدائی
%J همایش ملی مطالعات ترجمه
%D 2010

[Download]