نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2010-11-09

عنوان : ( ارزیابی و مدل سازی عددی خطوط انتقال آب در اثر بارگذاری های متداول شهری(محدوده میدان آزادی تا استقلال مشهد مقدس) )

نویسندگان: آرمین بوستانی , کمال الدین صابری , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم تعیین دقیق مقدار بار مجاز وارد بر لوله ها و عدم شناخت کافی از توابع رفتاری لوله های حامل جریان تحت فشار در برابر بارگذاری ها، موجبات اختلال و وقوع پدیده شکست در شبکه آبرسانی را فراهم می آورد. در این مطالعه، رفتار مقطعی از طرح اضطراری انتقال آب سد دوستی به شهر مشهد با فشار داخلی متوسط در اثر بارگذاری روی آن با مدل عددی اجزای محدود پلاکسیس مدل شده است. مشخص شد که ضخامت بهینه مفروض می تواند پاسخگوی نیروهای اعمال شده خارجی و داخلی باشد

کلمات کلیدی

, فشار داخلی شبکه, بارگذاری, لوله فولادی, مدل عددی, خط انتقال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018691,
author = {آرمین بوستانی and صابری, کمال الدین and خداشناس, سعیدرضا},
title = {ارزیابی و مدل سازی عددی خطوط انتقال آب در اثر بارگذاری های متداول شهری(محدوده میدان آزادی تا استقلال مشهد مقدس)},
booktitle = {نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فشار داخلی شبکه، بارگذاری، لوله فولادی، مدل عددی، خط انتقال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و مدل سازی عددی خطوط انتقال آب در اثر بارگذاری های متداول شهری(محدوده میدان آزادی تا استقلال مشهد مقدس)
%A آرمین بوستانی
%A صابری, کمال الدین
%A خداشناس, سعیدرضا
%J نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2010

[Download]