بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده )

نویسندگان: الیاس رخشانی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده

کلمات کلیدی

استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018700,
author = {الیاس رخشانی and ساده, جواد},
title = {استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده
%A الیاس رخشانی
%A ساده, جواد
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]