دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-11-25

عنوان : ( بهره گیری از مولفه های ژئوپلیتیک در جهت پیگیری پیوند راهبردی میان سیاست خارجی ایران و کشورهای آسیای مرکزی )

نویسندگان: هادی اعظمی , نرگس قاسمی , ریحانه عالم , نجمه آقاملائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر تاثیر مولفه های ژئوپلیتیک در جهت پیگیری پیوند راهبردی میان سیاست خارجی ایران و کشورهای آسیای مرکزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, ژئوپلیتیک, عوامل ثابت ژئوپلیتیک, عوامل متغیر ژئوپلیتیک, آسیای مرکزی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018704,
author = {اعظمی, هادی and نرگس قاسمی and ریحانه عالم and آقاملائی, نجمه},
title = {بهره گیری از مولفه های ژئوپلیتیک در جهت پیگیری پیوند راهبردی میان سیاست خارجی ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
booktitle = {دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژئوپلیتیک- عوامل ثابت ژئوپلیتیک- عوامل متغیر ژئوپلیتیک-آسیای مرکزی-ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از مولفه های ژئوپلیتیک در جهت پیگیری پیوند راهبردی میان سیاست خارجی ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%A اعظمی, هادی
%A نرگس قاسمی
%A ریحانه عالم
%A آقاملائی, نجمه
%J دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%D 2010

[Download]