دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-11-25

عنوان : ( ارزیابی جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ارتقای امنیت منطقه ای ایران )

نویسندگان: هادی اعظمی , علی اکبر دبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ارتقای امنیت منطقه ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادات لازم ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, سازمان همکاری شانگهای, ایران, محیط امنیتی, آسیای مرکزی, خاورمیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018705,
author = {اعظمی, هادی and دبیری, علی اکبر},
title = {ارزیابی جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ارتقای امنیت منطقه ای ایران},
booktitle = {دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازمان همکاری شانگهای- ایران- محیط امنیتی-آسیای مرکزی-خاورمیانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ارتقای امنیت منطقه ای ایران
%A اعظمی, هادی
%A دبیری, علی اکبر
%J دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%D 2010

[Download]