چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سنگ های سیلیسی آواری میوسن در ناحیه برف ریز - شمال نیشابور )

نویسندگان: حسنیه برکشاهی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سنگ های سیلیسی آواری میوسن در ناحیه برف ریز - شمال نیشابور

کلمات کلیدی

, تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سنگ های سیلیسی آواری میوسن در ناحیه برف ریز , شمال نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018727,
author = {برکشاهی, حسنیه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سنگ های سیلیسی آواری میوسن در ناحیه برف ریز - شمال نیشابور},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سنگ های سیلیسی آواری میوسن در ناحیه برف ریز - شمال نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سنگ های سیلیسی آواری میوسن در ناحیه برف ریز - شمال نیشابور
%A برکشاهی, حسنیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]