چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( بررسی پیوستگی رسوبی و رخساره های سنگی در طول رودخانه سرنیش (جنوب مشهد) )

نویسندگان: عفت پاسبان , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد , سمیرا تقدیسی نیک بخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پیوستگی رسوبی و رخساره های سنگی در طول رودخانه سرنیش (جنوب مشهد)

کلمات کلیدی

بررسی پیوستگی رسوبی و رخساره های سنگی در طول رودخانه سرنیش (جنوب مشهد)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018729,
author = {پاسبان, عفت and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد and تقدیسی نیک بخت, سمیرا},
title = {بررسی پیوستگی رسوبی و رخساره های سنگی در طول رودخانه سرنیش (جنوب مشهد)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی پیوستگی رسوبی و رخساره های سنگی در طول رودخانه سرنیش (جنوب مشهد)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیوستگی رسوبی و رخساره های سنگی در طول رودخانه سرنیش (جنوب مشهد)
%A پاسبان, عفت
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%A تقدیسی نیک بخت, سمیرا
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]