چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی اثر نسبت سوخت به اکسیدکننده بر روی دمای احتراق و نوع محصول بدست آمده در فرآیند سنتز احتراقی در محلول ترکیبات مس )

نویسندگان: هادی نصیری , جلیل وحدتی خاکی , سیدمجتبی زبرجد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنتز احتراقی در محلول روشی نوین به منظور تولید نانو مواد و نانو کامپوزیت هااست. در این روش از نیترات فلزات و یک، یا چندین سوخت به عنوان مواد اولیه استفاده می شود. نیترات فلزات به عنوان اکسید کننده و سوخت(اوره، گلایسین، اسید سیتریک و ...) به عنوان عامل احیا استفاده می شود. یکی از عوامل مهم در تعیین نوع محصول تولیدی نسبت سوخت به اکسید کننده می باشد. در تحقیق انجام شده از نیترات مس، نیترات آلومینیوم به عنوان اکسید کننده و از اوره به عنوان سوخت استفاده شده است. در این تحقیق نسبت های سوخت به اکسیدکننده از 9/0 الی 75/1 مورد بررسی قرار گرفته است و محصولات آن ها با آزمایشات XRD مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نمودارهای دما- زمان فرآیند ترسیم شده اند. نتایج نشان می دهد با افزایش نسبت سوخت به اکسید کننده حداکثر دمایی که در حین فرآیند قابل دسترسی است، کاهش یافته است و همچنین نوع محصولات تولیدی ازاکسیدمس به سمت مس فلزی تغییر کرده است.

کلمات کلیدی

, سوخت, اکسیدکننده, نیترات, اوره, سنتز احتراقی در محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018731,
author = {نصیری, هادی and وحدتی خاکی, جلیل and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {بررسی اثر نسبت سوخت به اکسیدکننده بر روی دمای احتراق و نوع محصول بدست آمده در فرآیند سنتز احتراقی در محلول ترکیبات مس},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سوخت، اکسیدکننده، نیترات، اوره، سنتز احتراقی در محلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نسبت سوخت به اکسیدکننده بر روی دمای احتراق و نوع محصول بدست آمده در فرآیند سنتز احتراقی در محلول ترکیبات مس
%A نصیری, هادی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]