چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( احیای هیدروژنی اکسید تنگستن (WO3) و بررسی پارامترهای موثر بر آن )

نویسندگان: احسان بهرامی مطلق , مریم السادات مرعشی , مرتضی باقری , جلیل وحدتی خاکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه ی تأثیر پارامترهای احیاء در تولید پودر تنگستن فلزی از اکسید تنگستن (WO3) و تعیین شرایط بهینه می باشد. اکسید تنگستن، محصول تجزیه ی حرارتیAPT در دمای 450 درجه سانتیگراد، در دماها و زمان های مختلفی تحت اتمسفر هیدروژن به تنگستن فلزی خالص احیاء شد. تأثیر پارامترهای دما، دبی هیدروژن و ضخامت لایه-ی پودر WO3 روی درصد احیاء و مشخصات پودر تنگستن حاصله مورد مطالعه قرار گرفت. تنگستن فلزی بدست آمده با روش های پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی SEM مجهز به EDS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش های XRD و EDS تنگستن فلزی خالص را به عنوان محصول احیاء معرفی می کنند. نتایج محاسبات کاهش وزن ناشی از احیاء نیز این مطلب را تأیید کرده و نشان می دهد که در این مرحله علاوه بر احیاء، خالص سازی نیز اتفاق افتاده است. زیرا کاهش وزن در فرآیند احیاء بیش از میزان محاسبات استوکیومتری فرآیند احیاء می باشد. نهایتاً شرایط بهینه جهت تولید پودر تنگستن فلزی با اندازه ی ذره ی متوسط 2 تا 4 میکرومتر تعیین شد.

کلمات کلیدی

, اکسید تنگستن, احیاء, دما, دبی هیدروژن, پراش اشعه X
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018732,
author = {بهرامی مطلق, احسان and مرعشی, مریم السادات and مرتضی باقری and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {احیای هیدروژنی اکسید تنگستن (WO3) و بررسی پارامترهای موثر بر آن},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکسید تنگستن، احیاء، دما، دبی هیدروژن، پراش اشعه X},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احیای هیدروژنی اکسید تنگستن (WO3) و بررسی پارامترهای موثر بر آن
%A بهرامی مطلق, احسان
%A مرعشی, مریم السادات
%A مرتضی باقری
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]