چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( روشی نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم براساس فرآیند سنتز احتراقی )

نویسندگان: احسان بهرامی مطلق , جلیل وحدتی خاکی , محسن حدادسبزوار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، روشی نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم ارائه شده است. در این روش از واکنش های به شدت گرمازای سنتز احتراقی در سیستم Al-Ni به عنوان منبع تغذیه استفاده می شود. گرمای آزاد شده از واکنش بین مخلوط پودری Al وNi باعث ذوب سطحی صفحات آلومینیومی شده و با واسطه ی فشار خارجی که طی فرآیند به نمونه اعمال می شود، پیوندی قوی بدست می آید. استحکام برشی اتصالات بدست آمده توسط این روش و همچنین روش پیوند نفوذی (تحت شرایط مشابه) توسط دستگاه آزمایش کشش (Zwick/Z 250) تعیین شد. فصل مشترک اتصال بدست آمده با میکروسکوپ نوری و همچنین آزمایشات پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ نوری ساختار ریختگی و یوتکتیکی ناحیه ی جوش را آشکار ساخته و بر وقوع پدیده های ذوب و انجماد در نتیجه ی گرمای آزاد شده از یک واکنش سنتز احتراقی، دلالت دارند. نتایج آزمایشات XRD نیز نشان می-دهند که واکنش اتفاق افتاده’’3Al+Ni→Al3Ni+ heat” می باشد. زیرا ناحیه ی جوش شامل دو فاز Al و Al3Ni می باشد. استحکام برشی اتصال بدست آمده توسط این روش MPa 97/44 می باشد که نسبت به استحکام پیوند نفوذی (MPa 05/8) بسیار بیشتر است. بنابراین، این روش پتانسیل بهتری جهت جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم دارد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری, سنتز احتراقی, Al3Ni, XRD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018733,
author = {بهرامی مطلق, احسان and وحدتی خاکی, جلیل and حدادسبزوار, محسن},
title = {روشی نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم براساس فرآیند سنتز احتراقی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {جوشکاری، سنتز احتراقی، Al3Ni، XRD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم براساس فرآیند سنتز احتراقی
%A بهرامی مطلق, احسان
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حدادسبزوار, محسن
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]