چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی تأثیر دما وآتمسفر تف جوشی برریز ساختار وخواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر تهیه شده از آلیاژ Astaloy CrM )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی , میلاد حجتی , سیدمجید افتخارموسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: یکی از اهداف عمده ساخت قطعات فولادی به روش متالورژی پودر تولید قطعات با چگالی بالا نز دیک چگالی تئوری و در نتیجه دست یابی به خواص مکانیکی بهبود یافته می باشد.روش های زیادی برای حصول خواص مطلوب در قطعات تف جوشی شده پایه آهنی متالورژی پودر وجود دارند ولی در این رابطه پارامترهای تولید از جمله دمای تف جوشی واتمسفر کوره ومیزان عناصر آلیاژی به کار رفته از اهمیت ویژه میتواند برخوردار باشد. در این تحقیق بااستفاده از دو نوع پودر فولاد پیش آلیاژی کروم-مولیبدن دار با مقادیر 1.5% کرم، .5/% مولیبدن و .4/% کربن که در فشار 600مگا پاسکال متراکم ودر دماهای 1150و1250 تف جوشی شدند تاثیر دما واتمسفرهای مختلف برساختار و خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان می دهد که اتمسفرهای مختلف تاثیر بیشتری بر فاکتور شکل حفرات داشته و فاکتور کشیدگی که به تغییرات هندسی حفرات وابسته است را کمتر تحت تاثیر قرار می دهد. به طور کلی محیط های با شرایط احیا کننده تأثیر بهتری بر خواص مکانیکی وساختاری قطعات متالورژی پودر Astalloy CrM دارند. افزایش دمای تف جوشی نیز با تغییر مورفولوژی حفرات خواص مکانیکی را بهبود دهند

کلمات کلیدی

, تفجوشی, ریز ساختار, خواص مکانیکی, متالورژی پودر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018740,
author = {باباخانی, ابوالفضل and حجتی, میلاد and افتخارموسوی, سیدمجید},
title = {بررسی تأثیر دما وآتمسفر تف جوشی برریز ساختار وخواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر تهیه شده از آلیاژ Astaloy CrM},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تفجوشی،ریز ساختار،خواص مکانیکی،متالورژی پودر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر دما وآتمسفر تف جوشی برریز ساختار وخواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر تهیه شده از آلیاژ Astaloy CrM
%A باباخانی, ابوالفضل
%A حجتی, میلاد
%A افتخارموسوی, سیدمجید
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]