چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS )

نویسندگان: احسان ذهبی , حسین یاوری مهربانی , ابوالفضل باباخانی , جلیل وحدتی خاکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فرایند SPS یکی از روش های نوین در تف جوشی قطعات متالورژی پودر می باشد. در این روش در مدت زمانی کوتاه با تخلیه پالس های الکتریکی به توده پودر، امکان تف جوشی و چگالش قطعات با ایجاد گرمای ژول وجود دارد. در این مقاله تولید فوم فلزی از پودر آهن خالص با فرایند SPS مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی اثر چگالی جریان بر تخلخل، ٤ نمونه در چگالی جریان های ٧/٢، ٢/٣، ۶/٣ و ٤ آمپر بر میلیمتر مربع تولید گردید. فرایند تولید نمونه ها در زمانی کمتر از ۶ دقیقه به پایان رسید. میزان تخلخل نمونه های حاصل، توسط نرم افزار پردازش تصویرMIP در محدوده ۱۰ تا ۶۵ درصد حجمی اندازه گیری گردید. بررسی های انجام شده نشان داد که در زمان ثابت، افزایش چگالی جریان پالس های اعمالی به توده پودر از ٧/٢ تا ٤ آمپر بر میلی متر مربع موجب افزایش میزان حرارت تولیدی و در نتیجه کاهش تخلخل می گردد.

کلمات کلیدی

, فوم فلزی, فرایند SPS, پردازش تصویر, تخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018741,
author = {ذهبی, احسان and یاوری مهربانی, حسین and باباخانی, ابوالفضل and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فوم فلزی، فرایند SPS، پردازش تصویر، تخلخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS
%A ذهبی, احسان
%A یاوری مهربانی, حسین
%A باباخانی, ابوالفضل
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]