همایش ملی تفسیر قرآن ونهج البلاغه دردانشگاه , 2010-05-12

عنوان : ( انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآن رهیافتی برای فهم بهتر قرآن )

نویسندگان: ایوب اکرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار ضمن معرفی رویکرد های انسجام مضمونی بررسی می کند که هر یک از انها تاچه میزان وباچه اسلوبی توانسته اند انسجام معنایی قرآن را نشان دهند آنگاه باملا حظه قواعد ومستنداتی به امکان توسعه سازگاری درونی معانی قرآن پرداخته وآن را برای فهم بهتر قرآن پیشنهاد داده است

کلمات کلیدی

, انسجام , سیاق, کلیدهای همبستگی, وحدت سوره ها , مستشرقان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018799,
author = {اکرمی, ایوب},
title = {انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآن رهیافتی برای فهم بهتر قرآن},
booktitle = {همایش ملی تفسیر قرآن ونهج البلاغه دردانشگاه},
year = {2010},
location = {قم, ايران},
keywords = {انسجام - سیاق-کلیدهای همبستگی-وحدت سوره ها -مستشرقان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآن رهیافتی برای فهم بهتر قرآن
%A اکرمی, ایوب
%J همایش ملی تفسیر قرآن ونهج البلاغه دردانشگاه
%D 2010

[Download]