گزارش کامپیوتر Computer Report, دوره (15), شماره (122), سال (1993-12) , صفحات (71-72)

عنوان : ( کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی

کلمات کلیدی

کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018816,
author = {ابوالبشری, محمد حسین},
title = {کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی},
journal = {گزارش کامپیوتر Computer Report},
year = {1993},
volume = {15},
number = {122},
month = {December},
issn = {1735-4404},
pages = {71--72},
numpages = {1},
keywords = {کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J گزارش کامپیوتر Computer Report
%@ 1735-4404
%D 1993

[Download]