چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی )

نویسندگان: صادق قانعی , علیرضا صاحب علم , سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد مختلف هنگامی که دارای شیارهایی با عمق‌های متفاوت می‌شوند و سپس تحت آزمایش کشش قرار می‌گیرند دچار تغییر در استحکام تسلیم می‌گردند. میزان تغییرات استحکام به وجود آمده به نوع آلیاژ، ریزساختار و اندازه شیار نمونه بستگی دارد. در این تحقیق، به منظور مشخص کردن میزان تغییرات استحکام تسلیم ناشی از شیار، فولادهایی با ترکیب شیمیایی و ریزساختار متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. فولادهای کربنی از نوع CK20 و CK45 انتخاب شدند که با اعمال سیکل های مختلف عملیات حرارتی ریزساختارها و سختی‌های متفاوت در آنها ایجاد گردید. سپس شیارهایی با عمق‌های مختلف در نمونه‌ها ایجاد شد و تحت آزمایش کشش قرار گرفتند. آنگاه نتایج حاصله با نتایج نمونه‌های بدون شیار مقایسه گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که جنس و ریزساختار اولیه و همچنین عمق شیار تاثیر زیادی روی تغییر استحکام تسلیم نمونه‌ها نسبت به نمونه‌های بدون شیار می‌گذارد. مشخص شد که در نمونه‌های با سختی بالا تاثیر میزان تمرکز تنش افزایش می‌یابد ولی در نمونه‌های نرم‌تر تاثیر کور شدن ترک و مهار پلاستیکی بیشتر است. علاوه بر این، در این تحقیق میزان تاثیر اندازه شیار روی نسبت استحکام تسلیم نمونه‌های شیاردار به نمونه‌های بدون شیار مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, مهار پلاستیکی, تمرکز تنش, ضریب حساسیت به شیار, استحکام تسلیم, فولادهای کربنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018861,
author = {قانعی, صادق and صاحب علم, علیرضا and سجادی, سیدعبدالکریم and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهار پلاستیکی، تمرکز تنش، ضریب حساسیت به شیار، استحکام تسلیم، فولادهای کربنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی
%A قانعی, صادق
%A صاحب علم, علیرضا
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]