جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (34), شماره (13), سال (2011-4)

عنوان : ( نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان) )

نویسندگان: جعفر جوان , حسن افراخته , سعداله ولایتی , حمید شایان , غلامرضا میری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرارشته ای است که طی پانزده سال اخیر بسیاری از شاخه های علوم انسانی قرار گرفته است.این مفهوم به طور کلی بر روابط میان انسانها تمرکز دارد. ادبیات سرمایه اجتماعی تا به حال علاوه بر طراحی نظری این مفهوم در پی ان بوده که اهمیت این روابط را به لحاظ تجربی نیز به اثبات رساند....

کلمات کلیدی

, توسعه, توسعه روستایی, مشارکت اجتماعی, پشت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018894,
author = {جوان, جعفر and حسن افراخته and ولایتی, سعداله and شایان, حمید and میری, غلامرضا},
title = {نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2011},
volume = {34},
number = {13},
month = {April},
issn = {2383-2487},
keywords = {توسعه-توسعه روستایی- مشارکت اجتماعی-پشت آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان)
%A جوان, جعفر
%A حسن افراخته
%A ولایتی, سعداله
%A شایان, حمید
%A میری, غلامرضا
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2011

[Download]